Pirkimo politika

Pirkimo politika

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje politika (toliau – Taisyklės) nustato nuotolinių sutarčių (toliau – Sutartis), kurias pardavėjas MB „Gyvenu gerai“, bendrovė, įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, “, juridinio asmens kodas 306165684, adresas Jazminų g. 15, LT-52245 Kaunas, PVM mokėtojo kodas T100015848717 (toliau – Pardavėjas) sudaro su asmenimis, įsigijančiais prekes, parduodamas elektroninėje parduotuvėje https://airsystems.lt (toliau – Pirkėjas), sudarymo tvarką ir sąlygas.

2. Pirkėjas, prieš patvirtindamas užsakymą dėl prekių, parduodamų elektroninėje parduotuvėje https://airsystems.lt įsigijimo (toliau – Prekės) privalo perskaityti šias Taisykles ir Privatumo politiką ir pažymėti, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika. Pirkėjui atsisakius patvirtinti sutikimą su Taisyklėmis ir Privatumo politika, užsakymo patvirtinimas ir atitinkamai Prekės įsigijimas yra negalimas.

3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus. Elektroninėje parduotuvėje https://airsystems.lt (toliau – elektroninė parduotuvė) skelbiama galiojanti Taisyklių redakcija.

4. Elektroninėje parduotuvėje įsigyti prekes turi teisę:

4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesi kaip 18 metų amžiaus; 

4.2. 16-18 metų amžiaus nepilnamečiai asmenys, turintys bent vieno iš teisėtų atstovų (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą ir disponuojantys jiems priklausančioms lėšomis;

4.3. juridiniai asmenys veikiantys pagal šio juridinio asmens įstatus;

4.4. visų ankščiau nurodytų asmenų įgalioti asmenys.

5. Asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes elektoninėje parduotuvėje ir prisiima atsakomybę už pateikiamų duomenų teisingumą.

 

II. PREKĖS 

 

6. Pirkėjo gautų Prekių ir elektroninėje parduotuvėje pateikiamų Prekių atspalviai ar detalės gali nežymiai skirtis. Prekės komplektacija ir specifikacija nurodoma aprašymuose bei kartu pateikiamuose dokumentuose.  

7. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalią užsakymo sumą, kuri nurodoma pirkimo proceso metu. Taip pat nustatytį minimalų ar maksimalų galimą įsigyti prekių skaičių.

 

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

8. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Pirkėjas turi perskaityti Privatumo politiką ir sutikti su Privatumo politikos nuostatomis kaip nurodyta Taisyklių 2 punkte.

 

IV. PREKIŲ UŽSAKYMAS

9. Pirkėjas prekes gali užsisakyti vienu iš šių būdų:

9.1. Internetu, pateikdamas užsakymą Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje.

9.2. Kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu arba telefonu.)

10. Pirkėjas prekes užsakydamas 10 punkte nurodytais būdais, privalo sistemoje pateiktuose informacijos laukuose nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka. Jeigu, Pirkėjas pateikė klaidingus duomenis, pavyzdžiui klaidingą prekių pristatymo adresą ar kontaktinį telefono numerį, dėl ko Pardavėjas patyrė papildomas išlaidas siųsdamas prekes pakartotinai, Pardavėjas gali pareikalauti padengti patirtus nuostolius iš Pirkėjo.

11. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą yra laikoma, kad tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta Pirkimo - pardavimo sutartis (toliau – Sutartis).

12. Užsakymo neapmokėjus per 3 (tris) dienas, Sutartis laikoma nesudaryta.

13. Pirkėjui  pateikus ir apmokėjus užsakymą jam yra išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

14. Įvykdžius užsakymą, Pardavėjas elektroniniu laišku informuoja Pirkėją, kad Prekės yra išsiųstos arba parengtos atsiėmimui.

15. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma elektroninės parduotuvės sistemoje.

16. Elektroninė sąskaita faktūra Pirkėjui išsiunčiama elektroniniu paštu, nurodytu užsakyme, per 3 darbo dienas nuo Prekių atsiėmimo ar perdavimo siuntų pristatymo įmonei. 

 

V. SUTARTIES ATSISAKYMAS

 

17. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę, nenurodęs priežasties, per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės gavimo (atsiėmimo) atsisakyti Sutarties ir grąžinti gautą (atsiimtą) Prekę. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

18. Pirkėjas, norėdamas atsisakyti Sutarties, elektroniniu paštu praneša apie tai Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, numatytus teisės aktuose dėl Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarkos, taip pat jei sutartis sudaryta dėl nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų, kurių sąrašas nustatytas Mažmeninės prekybos taisyklėse. Prekė negrąžinama, jeigu buvo sugadinta arba iš esmės pasikeitė jos išvaizda, taip pat jeigu ji buvo naudojama.

19. Prekės grąžinamos MB „Gyvenu gerai“ adresu, nurodytu Taisyklių 1 punkte, arba kitu sutartu būdu.

20. Pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties pateikimo dienos, privalo išsiųsti Prekę Pardavėjui. 

21. Pirkėjui, atsisakiusiam Sutarties ir grąžinusiam kokybišką Prekę, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai arba, Taisyklių 22 punkte nurodytu atveju, dalis jų. Pardavėjas, gavęs grąžintą Prekę, įvertina jos kokybę ir grąžina visus ar dalį pinigų už Prekę ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės gavimo dienos.  Pirkėjui gražinami pinigai už transportavimo išlaidas tik tuo atveju, jeigu gauta prekė buvo nekokybiška arba netinkama naudoti.

22. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį po grąžintos prekės patikros. 

23. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, jei grąžinama Prekė:

23.1. Kurios pakuotė yra sugadinta; 

23.2. Prekė yra praradusi prekinę išvaizdą;

23.3. Prekė buvo naudota;

23.4. Prekė yra be originalių etikečių, maišelių, į kuriuos buvo įdėta;

23.5. Prekė yra neoriginalioje pakuotėje.

24. Grąžinant Prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą. Jos neturint kitą Prekės pirkimą –pardavimą̨ iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą̨.

25. Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

 

VI. PREKIŲ PRISTATYMAS

 

26.  Pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, išskyrus Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytus konkrečius atvejus.

27. Tiksli pristatymo kaina nustatoma remiantis užsakomų Prekių svoriu, dydžiu. Konkretūs pristatymo būdai ir kainos skelbiamos elektroninės parduotuvės skiltyje Pristatymas.

28.  Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu Pristatymo taisyklėse nurodytais terminais.

29. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui, ar bet kuriam kitam asmeniui, priėmuiam Prekes nurodytu adresu.

30. Pirkėjas turi patikrinti prekes, jų pakuotes prekių priėmimo – perdavimo metu iš kurjerio. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

31. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir nenurodžius pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

 

VII. PREKIŲ KAINA

 

32. Prekių kainos yra nurodytos elektroninėje parduotuvėje, valiuta EUR (Eurais). 

33. Pasikeitusios Prekių kainos neturi įtakos jau sudarytoms Sutartims.

34. Į Prekių kainas, nurodytas elektroninėje parduotuvėje jau yra įskaičiuotas PVM (Pridėtinės vertės mokestis). 

 

VIII. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

 

35. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti KLIX mokėjimo būdu - mokėti kortele, tiesiogiai iš banko sąskaitos ir mokėti dalimis, gavus paskolos pasiūlymą:

35.1. KLIX Pay by card - galimybė mokėti VISA ir Mastercard kortelėmis. Pirmą kartą atlikdamas mokėjimą pirkėjas mokėjimo formoje gali sutikti, kad kortelės duomenys būtų išsaugoti KLIX programėlėje. Jei sutiksite išsaugoti savo kortelės duomenis, kitą kartą bet kurioje svetainėje su KLIX galėsite atsiskaityti greičiau, nes Jūsų kortelės duomenys jau bus automatiškai užpildyti. KLIX kortelių mokėjimo sistema atitinka pramonės duomenų saugumo standarto (PCI DSS) reikalavimus. 

35.2. KLIX mokėjimai iš banko sąskaitos. Tai greitas ir saugus mokėjimo būdas, leidžiantis sumokėti už pirkinius internetu. Norėdami atlikti mokėjimą, pasirinkite savo banką, prisijunkite ir patvirtinkite mokėjimą. KLIX yra saugus banko mokėjimo iniciatorius, teikiantis paslaugą pagal Europos Sąjungos direktyvą 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos (PSD 1). Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

35.3. KLIX Pay Later suteikia galimybę el. parduotuvės pirkėjams pirkti šiandien ir sumokėti už pirkinius vėliau. Finansavimo sąlygos perkant išsimokėtinai su KLIX:

  • Sutarties sudarymas užtrunka vos kelias minutes;
  • Finansuojamos prekės ar prekių krepšelio kainą nuo 70 iki 7000 Eur;
  • Įsigykite prekes dabar, o užsakymo sumą išskaidykite į lygias mėnesio įmokas;
  • Atlikite pirkimą su pradinių įnašu arba be pradinio įnašo;
  • Pirkdami prekę išsimokėtinai iš karto tapsite prekės savininku.

Pirkdami ir pasirinkdami KLIX Pay Later, el. parduotuvės lankytojai galės gauti KLIX partnerių – kreditorių – pasiūlymus, palyginti ir išsirinkti tinkamiausią pasiūlymą, bei nuotoliniu būdu pasirašyti pirkimo išsimokėtinai paskolos sutartį.

35.4. Grynaisiais pinigais, atsiimant Taisyklių 1 punkte nurodytu adresu ar kitu sutartu adresu; 

35.5. Bankiniu pavedimu, pagal iš anksto išrašytą išankstinio mokėjimo sąskaitą Pirkėjui, arba apmokant iš karto naudojant tiesioginį banko apmokėjimą. Bankinis pavedimas atliekamas įmonės rekvizitais ir banko sąskaita, nurodyta išankstinio mokėjimo sąskaitos dokumente bei mokėjimo paskirtyje nurodant išankstinio mokėjimo sąskaitos numerį.

36. Pirkėjas, pasirinkęs už Prekes atsiskaityti naudodamasis elektronine bankininkyste ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo užsakymo patvirtinimo, privalo atlikti apmokėjimą už Prekes. Negavus apmokėjimo per nurodytą terminą Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą.

37. Tik gavęs apmokėjimą už prekes arba Pirkėjui patvirtinus užsakymą (taikoma kai pirkėjas pasirenka atsiskaitymą pristatymo metu), Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntimą ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 

IX. PIRKĖJO PAREIGOS

 

38. Pirkėjas privalo sumokėti už visas užsakytas Prekes ir priimti jas, kaip nurodo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

39. Pirkėjas, įsigydamas Prekes, įsipareigoja pateikti teisingus reikalaujamus duomenis. Pasikeitus užsakyme nurodytiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, elektroniniu paštu informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas yra užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje ir turi paskyrą, pasikeitus paskyroje nurodytiems duomenims, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, privalo juos atnaujinti. 

40. Pirkėjas atsako už veiksmus, tyčia ar netyčia atliktus naudojantis e-parduotuve.

41. Pirkėjas įsipareigoja nekenkti elektroninės parduotuvės darbo procesams. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo patirtus finansinius ar kitus nuostolius.

 

X. PARDAVĖJO PAREIGOS

 

42. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas leidžiančiais Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

43. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus per penkias darbo dienas, jei Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

45. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už padarinius, jei jų atsirado dėl to, jog Pirkėjas pateikė klaidingus Asmens duomenis sudarant Sutartį tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

46. Pardavėjas nėra atsakingas už parduotuvėje esančias nuorodas į kitus tinklalapius, juose pateiktą informaciją ar kitą vykdomą veiklą.

 

XI. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJA

 

47. Prekėms galioja jų gamintojo suteikta kokybės garantija, kurių konkretus terminas ir kitos sąlygos, įskaitant sąlygas garantijos netaikymui, nurodomos tokių Prekių aprašymuose, ant Prekės pakuotės ar garantinėse knygelėse. Atvejais, kai Pardavėjas tam tikroms Prekėms daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.

48. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja, jeigu nepažeistos prekės eksploatavimo taisyklės ir sąlygos.

49. Pirkėjas skundą dėl nekokybiškos Prekės privalo pateikti Pardavėjui elektroniniu paštu info@airsystems.lt .  

50. Teikdamas skundą, Pirkėjas turi pateikti Prekės įsigijimą įrodantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą) arba pateikti elektroninės bankininkystės sąskaitos išrašą ir Prekės defektą patvirtinančias nuotraukas. 

51.  Pirkėjas įsigijęs nekokybišką Prekę turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas:

51.1. Neatlygintinai per sutartą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

51.2. Pakeistų Prekę į tinkamos kokybės Prekę;

51.3. Atitinkamai sumažintų Prekės kainą;

51.4. grąžintų sumokėtą Prekės kainą. 

52. Apie priimtą sprendimą dėl Pirkėjo skundo ir ketinamus atlikti veiksmus Pirkėjas informuojamas per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo skundo gavimo dienos.

53. Prekių nuotraukos bei vaizdo įrašai yra skirti tik iliustraciniams tikslams. Originalių produktų parametrai, spalvos, užrašai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl reikia vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.

 

XII. ATSAKOMYBĖ

 

54. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.

55. Už Sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

XIII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) ATVEJAI

 

56. Pardavėjas nėra atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsiranda dėl force majeure aplinkybių.

57. Jeigu įvyksta force majeure įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

57.1. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, informuoja Pirkėją; 

57.2. Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas yra sustabdomas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas force majeure aplinkybių trukmei. Jeigu force majeure aplinkybės daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po force majeure aplinkybių pabaigos. 

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58.  Šios Taisyklės taikomos visoms be išimties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaromoms Sutartims. 

59. Pirkėjas su Pardavėju gali susisiekti elektroniniu paštu adresu info@airsystems.lt arba telefono numeriu +370 618 41660.

60. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu. 

61. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos Šios Taisyklės taikomos bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. 

62. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikia visa apimtimi. 

63. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

64. Visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Neradus sprendimo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt